Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Fredry w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.43.2019.MMŁ

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy kontenerowej stacji transformatorowej 15/4kV, przyłącza kablowego Sn-15kV i sieci kablowej nN-0,4kV dla zasilania budynku wielorodzinnego przy ul. Aleksandra Fredry w Krakowie na działkach nr 235/31, 235/41 obr. 47 Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-03-04
Data publikacji:
2019-03-04
Data aktualizacji:
2019-03-04