Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Walerego Sławka w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.44.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej na działkach nr 823/4, 268/6, 572/9, 3/26, 3/27, 6/16 obr. 49 Podgórze rejonie ul. Walerego Sławka w Krakowie, długość sieci wodociągowej żeliwo sferoidalne DN200 L=99,60mb.

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-25
Data publikacji:
2019-02-25
Data aktualizacji:
2019-02-25