Dokument archiwalny
Wykaz garażu przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul.Ślicznej

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został podany do publicznej wiadomości w dniach od 22 lutego do 14 marca 2019 r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujący lokal o przeznaczeniu innym niż mieszkalne – garaż oznaczony Nr 13 stanowiący własność Gminy Miejskiej Kraków, o powierzchni użytkowej 15,67 m2, położony w zespole garaży przy ul. Ślicznej wraz z udziałem wynoszącym 1/26 części nieruchomości gruntowej, na której położony jest garaż, oznaczonej nr działki 524/22 o powierzchni 0,0487 ha objętej KW KR1P/00150396/3 obręb S-4 jednostka ewidencyjna Śródmieście oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste do dnia 19.12.2088 r. udziału wynoszącego 1/64 części nieruchomości gruntowej stanowiącej dojazd do garażu oznaczonej nr działki 524/14 o powierzchni 0,1626 ha, objętej KW KR1P/00150400/5 obręb S-4 jednostka ewidencyjna Śródmieście.

 

Osoby, którym stosownie do zapisu art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości objętej wykazem, mogą złożyć wniosek o ich nabycie w Wydziale Skarbu Miasta ul. Kasprowicza 29, w terminie 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższe informacje w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu można uzyskać w Wydziale Skarbu Miasta Urzędu Miasta Krakowa ul. Kasprowicza 29 pokój 412, tel. 12 6169981 w godzinach pracy urzędu.

 

 WYKAZ


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA KLIMONTOWICZ-REMBIASZ
Data wytworzenia:
2019-02-20
Data publikacji:
2019-02-22
Data aktualizacji:
2019-02-22
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-03-15 00:00:03
BEATA KLIMONTOWICZ-REMBIASZ
 Przeniesiono do archiwum
2019-02-22 00:00:02
BEATA KLIMONTOWICZ-REMBIASZ
 Publikacja