Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Błotniska w Krakowie

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.34.2018.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 192, 196, 424 obr. 81 Podgórze przy ul. Błotniska w Krakowie

 

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
AGATA PRZYCHODZKA-SOLARZ
Data wytworzenia:
2019-02-19
Data publikacji:
2019-02-19
Data aktualizacji:
2019-02-19