Informacja o wniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia: przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej na dz. nr 249/1 obr. 90 Podgórze

informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-6.6743.7.111.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 2 w zw. z art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się iż prezydent Miasta Krakowa w dniu 31.01.2019 r., decyzją Nr 1/6743.7/2019, wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia: "Przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrznej 110kv relacji Skawina-Bieżanów na stanowisku słupowym nr 43 na dz. nr 249/1 obr. 90 Podgórze w Krakowie"

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07