informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. NAD CZERNĄ NA DZ. NR 285,288 OBR. 74 PODGÓRZE W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.18.2019.APA

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE UL. NAD CZERNĄ NA DZ. NR 285,288 OBR. 74 PODGÓRZE W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-07
Data publikacji:
2019-02-07
Data aktualizacji:
2019-02-07
 

Dziennik zmian komunikatu:


2019-02-07 09:44:15
IZABELA REZKA
 Publikacja