informacja o braku sprzeciwu do budowy sieci wodociągowej w ul. Tischnera na dz. nr 213/35, 213/37, 214/20, 214/23, 214/35, 216/17, 216/20, 330/1, 330/4, 331 obr.30 oraz 430/18 obr. 46 Podgórze w Krakowie

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.280.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy sieci wodociągowej w ul. Tischnera na dz. nr 213/35, 213/37, 214/20, 214/23, 214/35, 216/17, 216/20, 330/1, 330/4, 331 obr.30 oraz 430/18 obr. 46 Podgórze w Krakowie

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-06
Data publikacji:
2019-02-06
Data aktualizacji:
2019-02-06