informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL.DOBROWOLSKIEGO I UL.GRZEGORZEWSKIEJ NA DZ. NR 204/1,204/6,204/7,204/8,204/9,205,274,278/1 OBR. 40 PODGÓRZE W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.304.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PRZY UL.DOBROWOLSKIEGO I UL.GRZEGORZEWSKIEJ NA DZ. NR 204/1,204/6,204/7,204/8,204/9,205,274,278/1 OBR. 40 PODGÓRZE W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-06
Data publikacji:
2019-02-06
Data aktualizacji:
2019-02-06