informacja o braku sprzeciwu do BUDOWY PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH SN-15KV I NN-0,4KV, BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4KV NA DZ. NR 373/13,373/14,373/15,373/16 OBR. 44 I NA DZ. NR 249 OBR. 47 NOWA HUTA W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.292.2018.IRE

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY PRZYŁĄCZY ENERGETYCZNYCH SN-15KV I NN-0,4KV, BUDOWY STACJI TRANSFORMATOROWEJ 15/0,4KV NA DZ. NR 373/13,373/14,373/15,373/16 OBR. 44 I NA DZ. NR 249 OBR. 47 NOWA HUTA W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-02-05
Data aktualizacji:
2019-02-05