informacja o braku sprzeciwu DO BUDOWY KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W REJONIE UL. DEKERTA NA DZ. NR 97/8,206/14,49/10 OBR. 14 PODGÓRZE W KRAKOWIE

informacja o braku sprzeciwu

AU-01-6.6743.6.302.2018.IRE

 

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru BUDOWY KABLOWEJ SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ NISKIEGO NAPIĘCIA W REJONIE UL. DEKERTA NA DZ. NR 97/8,206/14,49/10 OBR. 14 PODGÓRZE W KRAKOWIE

 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
IZABELA REZKA
Data wytworzenia:
2019-02-05
Data publikacji:
2019-02-05
Data aktualizacji:
2019-02-05