Dokument archiwalny
obwieszczenie ds AU-02-2.6730.2.1378.2017.KKŁ

Etap I - budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych z układem dróg wewnętrznych oraz infrastrukturą techniczną. Etap II - budowa budynku usługowego z przebudową dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej,  przy ul. Malawskiego w Krakowie , dz. nr 816/1,945/1 obr. 23 Śródmieście

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamia się strony postępowania o wydaniu decyzji nr AU-2/6730.2/49/2019 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn. : Etap I - budowa trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych z układem dróg wewnętrznych oraz infrastrukturą techniczną. Etap II - budowa budynku usługowego z przebudową dróg wewnętrznych oraz infrastruktury technicznej przy ul. Malawskiego w Krakowie, dz. nr 816/1, 945/1 obr.23 Śródmiescie

 

Od powyższej decyzji stronie postępowania przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem organu wydającego decyzję tj.: Prezydenta Miasta Krakowa, na adres: Wydział Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, 30-533 Kraków, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.).

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15.01.2019r.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
DOROTA ZAUCHA-RYBKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2019-01-15
Data publikacji:
2019-01-15
Data aktualizacji:
2019-01-16