Dokument archiwalny
NABÓR DO PRAC W BRACTWIE FILANTROPII

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zaprasza środowiska prowadzące działalność charytatywną do zgłaszania kandydatów do prac w komisji Bractwa Filantropii. Zadaniem Bractwa będzie wyłonienie laureatów tytułu FILANTROP KRAKOWA A.D. 2018. Tytuł ten przyznawany jest corocznie osobom lub podmiotom szczególnie zaangażowanym w bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym mieszkańcom Krakowa.

 

Bractwo Filantropii będzie opiniowało kandydatury do tytułu Filantrop Krakowa A.D. 2018

w następujących kategoriach:

  • wkład finansowy w pomoc udzielaną osobom lub podmiotom,
  • najciekawsza forma i efektywność filantropii.

 Kandydatury do Bractwa Filantropii należy składać w terminie do 31 stycznia 2019 r.

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, os. Centrum C 10, pok. 106.

 

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. imię i nazwisko kandydata,
  2. adres do korespondencji wraz z telefonem kontaktowym, e-mail,
  3. krótką charakterystykę kandydata,
  4. opis dotychczasowych działań charytatywnych (dokonania, osiągnięcia, współpraca z samorządem, innymi instytucjami publicznymi, innymi podmiotami),
  5. rekomendacje środowisk prowadzących działalność charytatywną,
  6. imię i nazwisko osoby fizycznej lub pełna nazwa instytucji zgłaszającej wraz z adresem do korespondencji i telefonem kontaktowym, e-mail,
  7. podpis i pieczęć zgłaszającego oraz datę,
  8. zgodę kandydata na udział w pracach komisji Bractwa Filantropii.

 

Na podstawie analizy zgłoszeń oraz biorąc pod uwagę liczbę uzyskanych rekomendacji, do prac w Bractwie Filantropii zostanie wybrany jeden przedstawiciel bądź przedstawicielka środowisk charytatywnych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia, os. Centrum C 10, pok. 105, tel.12 616 7804,

e-mail: sz.umk@um.krakow.pl

 


 

Osoba odpowiedzialna:
ELŻBIETA KOIS-ŻUREK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2019-01-08
Data publikacji:
2019-01-08
Data aktualizacji:
2019-01-08