Dokument archiwalny
O B W I E S Z C Z E N I E Prezydenta Miasta Krakowa o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

"Etap I rozbudowy ul. Wrony w Krakowie"


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
DOMINIKA ŚLUSARCZYK
Data wytworzenia:
2018-12-13
Data publikacji:
2018-12-13
Data aktualizacji:
2018-12-13