Dokument archiwalny
obwieszczenie ds AU-02-2.6730.2.312.2018.KKŁ

 

 

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu usługowego użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz wewnętrznego układu drogowego, przy ul. Grzegórzeckiej 10 , na działce nr 49 obr. 52 Śródmieście w Krakowie

 

 

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA Kraków, dnia 04.12.2018

 

AU-02-2.6730.2.312.2018.KKŁ

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż z uwagi na odwołanie od decyzji nr AU-2/6730.2/1455/2018 z dnia 30.10.2018 r., znak sprawy AU-02-2.6730.2.312.2018.KKŁ w sprawie o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn.: przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących oficyn wraz ze zmianą ich usługowego sposobu użytkowania z biurowego na hotelowy, oraz przebudowa wraz ze zmianą sposobu usługowego użytkowania budynku frontowego z biurowego na hotelowy, a także budowa podziemnej kondygnacji garażowo-technicznej oraz wewnętrznego układu drogowego, przy ul. Grzegórzeckiej 10 , na działce nr 49 obr. 52 Śródmieście w Krakowie , zgodnie z art. 133 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) tut. Organ przekazał pismem z dnia 03.12.2018r. akta sprawy do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie celem rozpatrzenia.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 04.12.2018r.r.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KATARZYNA KIELIAN-ŁABĘCKA
Data wytworzenia:
2018-12-04
Data publikacji:
2018-12-04
Data aktualizacji:
2018-12-04