Dokument archiwalny
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 15.11.2018 r. do 05.12.2018 r. został podany do publicznej wiadomości, a także zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako zabudowana działka ewidencyjna nr 791/15 o pow. 0,0034 ha, obręb 29 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położona w rejonie ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

 

wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-11-15
Data publikacji:
2018-11-15
Data aktualizacji:
2018-11-15
 

Dziennik zmian komunikatu:


2018-12-06 00:00:02
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Przeniesiono do archiwum
2018-11-15 08:23:53
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Publikacja