Dokument archiwalny
Wykazy obejmujący lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i przy ul. Kasprowicza 29 zostały podane do publicznej wiadomości w dniach 14.11.2018 r. - 04.12.2018r. wykazy obejmujące:

  • lokal mieszkalny przeznaczony do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz jego najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu pod budynkiem, stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 3032/2018 z dnia 09.11.2018 r., wykaz lokali,
  • lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowych części gruntu pod budynkami, stanowiące załączniki do Zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa nr: 3037/2018, 3034/2018, 3041/2018, 3035/2018, 3038/2018, 3036/2018, 3047/2018, 3046/2018 oraz 3048/2018 z dnia 13.11.2018 r.

wykazy lokali stanowiące załączniki do zarządzeń: 3037/2018, 3034/2018, 3041/2018, 3035/2018, 3038/2018, 3036/2018, 3047/2018, 3046/2018 oraz 3048/2018


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-11-14
Data publikacji:
2018-11-14
Data aktualizacji:
2018-11-14