Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego  został podany do publicznej wiadomości od dnia 09.11.2018 r. do dnia 29.11.2018 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2997/2018 z dnia 5 listopada 2018 r. dotyczący części o powierzchni 0,0010 ha nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 178, obręb 47, jednostka ewidencyjna Nowa Huta, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie na os. Na Skarpie, - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: warstwa dociepleniowa.


wykaz nieruchomości

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-11-07
Data publikacji:
2018-11-09
Data aktualizacji:
2018-11-09