Dokument archiwalny
Wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Placu Wszystkich Świętych 3-4 i przy ulicy Kasprowicza 29 w okresie od 17.10.2018 r. do 06.11.2018r. został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kraków oznaczonej jako  zabudowana działka ewidencyjna nr 104/21 o pow. 138 m2, obręb 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, położona przy ul. Hynka, przeznaczona do sprzedaży w drodze bezprzetargowej jej użytkownikowi wieczystemu.

 wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-10-17
Data publikacji:
2018-10-17
Data aktualizacji:
2018-10-17