Dokument archiwalny
Wykaz części nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, iż na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Krakowa przy pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa i w Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Małopolskiego – został podany do publicznej wiadomości od dnia 16.10.2018 r. do dnia 7.11.2018 r. wykaz stanowiący załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa Nr 2553/2018 z dnia 2 października 2018 r. dotyczący części o powierzchni 0,0053 ha nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 518, obręb 88, jednostka ewidencyjna Podgórze, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Krakowie przy ul. Poronińskiej - przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na cel: dojście/droga dojazdowa i zieleń przydomowa.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-10-17
Data publikacji:
2018-10-17
Data aktualizacji:
2018-10-17