Dokument archiwalny
KRAKÓW STAWIA NA TELEOPIEKĘ. STARTUJE PILOTAŻ PROGRAMU

Doradca Medyczny dla osób starszych i niesamodzielnych – wszystkie informacje dotyczące zdrowia dostępne pod telefonem – Kraków uruchomi pilotażowy program teleopieki dla mieszkańców. Grupa starszych i niesamodzielnych pacjentów Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego przy ul. Wielickiej zostanie dodatkowo objęta telefonicznym monitorowaniem.

 

Usługa teleopieki to pilotażowy program adresowany do niesamodzielnych mieszkańców Krakowa.

 

Program jest realizowany od 15 października br. do 31 grudnia br. przez Biuro ds. Ochrony Zdrowia we współpracy z Medycyną Praktyczną Sp. z o.o. i Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym/Miejskim Centrum Opieki nad Osobami Starszymi, Niesamodzielnymi i Przewlekle Niepełnosprawnymi.

W ramach realizacji programu zostanie uruchomiona infolinia. Będzie działać w godz. 8-20, 7 dni w tygodniu z wyłączeniem dni świątecznych. Pod numerem telefonu 12 446 54 65 dyżurować będą doradcy medyczni - pielęgniarki, ratownicy medyczni, wspierani przez zespół lekarzy specjalistów którzy: odpowiedzą na pytania, rozpoznają sytuację na podstawie wywiadu medycznego, zaproponują rozwiązanie, uwzględniając rodzaj potrzebnej pomocy oraz zasady udzielania świadczeń zdrowotnych dostępnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego. Doradcy przekażą praktyczne zalecenia co do dalszego postępowania – dotyczące zarówno korzystania ze świadczeń zdrowotnych jak i sposobów samodzielnego łagodzenia dolegliwości.

Na wniosek Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Krakowie (przekształcanego w Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Niesamodzielnych i Przewlekle Niepełnosprawnych) grupa pacjentów (do 30 osób) zostanie objęta telefonicznym monitorowaniem. Doradcy inicjować będą cyklicznie kontakt ze wskazanymi osobami, aby zweryfikować jak radzą sobie z realizacją zaleceń i w razie potrzeby wesprzeć ich stosownymi informacjami.

Wnioski i rekomendacje uzyskane w trakcie wykonywania pilotażu zostaną wykorzystane przy uruchamianiu zadania teleopieki w Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Niesamodzielnych i Przewlekle Niepełnosprawnych w Krakowie w 2019 r. Usługą objętych zostanie docelowo 140 000 starszych i niesamodzielnych mieszkańców Krakowa.

Teleopieka to usługa informacyjna świadczona za pośrednictwem telefonu. Wsparcie edukacyjne i informacyjne uzupełnia oferowane świadczenia, wzmacniając zachowania prewencyjne oraz poszerzając wiedzę na temat możliwości samodzielnego radzenia sobie

z dolegliwościami. Doradcy medyczni identyfikują potrzeby i wskazują rozwiązanie, uwzględniające kwestie kliniczne, organizację systemu ochrony zdrowia i zasady udzielania świadczeń. Zakres informacji przekazywanych przez doradcę obejmuje również: edukację zdrowotną, zalecenia dotyczące samodzielnego postępowania objawowego, informacje o lekach, badaniach, prawach pacjenta, poruszaniu się w systemie opieki zdrowotnej (skierowania, recepty, odpłatność) – teleopieka pomaga pacjentom zagubionym w systemie ochrony zdrowia.

 

 

Czy mój problem wymaga pilnej interwencji medycznej? Czy powinienem zgłosić się do lekarza? Do jakiego rodzaju placówki się udać? Czy mój problem wymaga interwencji jeszcze dziś? Gdzie znajdę odpowiednią placówkę? W jaki sposób samodzielnie poradzić sobie z dolegliwościami?

Doradca Medyczny odpowiada na takie właśnie pytania.

 

Kiedy zadzwonić?

Wystąpienie problemów natury zdrowotnej wiąże się z niepokojem i stresem. Występujące objawy często są niejednoznaczne i trudno stwierdzić, czy taką sytuację należy natychmiast zgłosić pod numerem alarmowym, czy też można spokojnie w trybie planowym zgłosić się do swojego lekarza. Znalezienie właściwej placówki w najbliższej okolicy również może się okazać problematyczne. W pierwszej kolejności potrzebna jest właśnie informacja. Doradcy oprócz zaleceń dotyczących rodzaju i stopnia pilności potrzebnej pomocy podają również praktyczne wskazówki jakie podjąć działanie.

 

Jak to działa?

Doradcy Medyczni pracują w oparciu o algorytmy wywiadu medycznego – tzw. protokoły. Protokoły to opracowane przez zespół lekarzy specjalistów zestawy pytań identyfikujące zagrażające objawy opisywane przez zgłaszającego. Algorytmy są nieustannie weryfikowane i doskonalone, a ich stosowanie jest gwarantem jakości. Odpowiedzi na pytania wskazują jedno z możliwych rozwiązań – konieczność natychmiastowej pomocy (która wiąże się z przekierowaniem zgłoszenia pod numer alarmowy),konieczność zgłoszenia do lekarza w ciągu najbliższych 3 godzin (doradca wskaże, jakiego rodzaju placówka będzie właściwa, np. szpitalny oddział ratunkowy, ambulatorium podstawowej opieki zdrowotnej, wizyta u specjalisty), konieczność zgłoszenia do lekarza w ciągu 24 godzin lub też planowy kontakt z lekarzem (problem należy skontrolować, jednak nie wymaga on pilnej interwencji).

Po przeprowadzeniu wywiadu może się również okazać, że wizyta u lekarza nie jest konieczna – wówczas doradca przekaże dokładne instrukcje i zalecenia, jak samodzielnie poradzić sobie z zaistniałym problemem, a także na jakie symptomy trzeba pozostać wyczulonym, żeby nie przeoczyć sytuacji, w której wizyta u lekarza będzie wskazana.

 

 


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MICHAŁ MARSZAŁEK - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ANNA SZCZEPAŃSKA
Data wytworzenia:
2018-10-16
Data publikacji:
2018-10-16
Data aktualizacji:
2018-10-16