Dokument archiwalny
Konsultacje projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”.

Dyrektor Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia tytułu „Krakowski Ambasador Wielokulturowości”, wprowadzanej pod obrady Rady Miasta Krakowa Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa. Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć do 16 października 2018r

Konsultacje trwają od 24 września do 16 października 2018 roku.

 

Formularz konsultacji należy wypełnić i dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 16 października 2018r. na:

  • adres poczty elektronicznej: ms.umk@um.krakow.pl lub
  • numer faksu: 12 616 78 13, lub
  • adres siedziby Biura Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych: os. Centrum C10, 31-931 Kraków.

Dokumenty:

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MATEUSZ PŁOSKONKA - DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
KRZYSZTOF GAUZA
Data wytworzenia:
2018-09-24
Data publikacji:
2018-09-24
Data aktualizacji:
2018-09-24