Dokument archiwalny
Obieszczenie do sprawy o ustalenie warunków zabudowy (sygn. AU-02-5.6730.2.493.2018.AFR)

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.09.2018 r. postanowienia o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-5.6730.2.493.2018.AFR prowadzonym w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 236/2, 236/6, 236/7 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 18.09.2018 r.

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA 

AU-02-5.6730.2.493.2018.AFR

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania o wydaniu w dniu 18.09.2018 r. postanowienia o przesunięciu terminu załatwienia sprawy w postępowaniu znak AU-02-5.6730.2.493.2018.AFR prowadzonym w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną na dz. nr 236/2, 236/6, 236/7 obr. 33 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Ruczaj w Krakowie”.

 

Na powyższe postanowienie zażalenie nie przysługuje.

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 18.09.2018 r.

 

Z treścią ww. postanowienia strona postępowania może zapoznać się w Wydziale Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa, Rynek Podgórski 1, pokój nr 1, w godzinach przyjęć stron: poniedziałek - piątek w godz. 7.40 – 15.00.

 

 

 


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ FRANKOWICZ
Data wytworzenia:
2018-09-18
Data publikacji:
2018-09-18
Data aktualizacji:
2018-09-18