Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego

Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego w Krakowie na dz. nr 155/25, 155/17, 155/11, 155/13, obr. 48, jedn. ewid. Podgórze

AU-01-2.6743.6.194.2018.ALA

 

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: „Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego w Krakowie na dz. nr 155/25, 155/17, 155/11, 155/13, obr. 48, jedn. ewid. Podgórze”.

 

 

 

Budowa sieci wodociągowej w ul. Połomskiego w Krakowie na dz. nr 155/25, 155/17, 155/11, 155/13, obr. 48, jedn. ewid. Podgórze

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STER
Data wytworzenia:
2018-09-12
Data publikacji:
2018-09-12
Data aktualizacji:
2018-09-12