Dokument archiwalny
Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 Dąb-ul. Akacjowa w Krakowie

 

Urząd Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

 

Konsultacje odbywać się będą w dniach od 07.09.2018 do 21.09.2018 r.

 

Wypełniony formularz należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.09.2018 r. na:

 

• adres poczty elektronicznej ws.umk@um.krakow.pl

• numer faksu: 12 616 8891

• adres siedziby Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, os. Zgody 2, 31 - 949 Kraków

 

 

 

Załączniki:

  1. Projekt uchwały
  2. Załącznik do projektu uchwały
  3. Formularz konsultacji

 


 

Osoba odpowiedzialna:
EWA OLSZOWSKA-DEJ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
LUCYNA CZYŻ
Data wytworzenia:
2018-09-07
Data publikacji:
2018-09-07
Data aktualizacji:
2018-09-07