Dokument archiwalny
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do ustanowienia na okres 3 lat prawa użytkowania na rzecz Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta celem prowadzenia działalności statutowej

Prezydent Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa przy Pl. Wszystkich Świętych 3-4 i ul. Kasprowicza 29 w Krakowie został podany do publicznej wiadomości od dnia 6.09.2018 r. do dnia 26.09.2018 r. wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków, przeznaczonych do ustanowienia na okres 3 lat odpłatnego prawa użytkowania na rzecz Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta z siedzibą w Krakowie os. Zgody 1, celem prowadzenia działalności statutowej, zabudowanych budynkiem Klubu Zakole, położonych przy ul. Zakole 31, w obr. 4 jednostka ewidencyjna Nowa Huta: objętej księgą wieczystą KR1P/00214130/8 stanowiącej działkę nr 107 o pow. 0,0840 ha oraz objętej księgą wieczystą KR1P/00534814/6 w zakresie udziału 900/5089 części działki nr 108 o pow. całkowitej 0,5089 ha co odpowiada ok. 0,0900 ha tej działki zabudowanej budynkiem Klubu.

 

wykaz nieruchomości


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARTA WITKOWICZ - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
WIESŁAWA KOROLCZUK
Data wytworzenia:
2018-09-06
Data publikacji:
2018-09-06
Data aktualizacji:
2018-09-06