Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Podbipięty, Sochy, dz. nr 129/9, 129/8, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-3.6743.6.140.2018.BLE

Na podstawie art. 30a pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Podbipięty i Sochy w Krakowie, na dz. nr 129/9, 129/8, 215/1, 123/5 obr. 56 Nowa Huta

 

POUCZENIE:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)

Art. 30a pkt 3. W przypadku zgłoszenia budowy, o której mowa w art. 29 ust.1 pkt 1a, 2b i 19a, właściwy organ zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu w terminie 3 dni od dnia upływu terminu, o którym mowa w art. 30 ust. 5 – informację o braku wniesienia sprzeciwu.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
JUSTYNA ZIOŁOWICZ
Data wytworzenia:
2018-08-22
Data publikacji:
2018-08-22
Data aktualizacji:
2018-08-22