Dokument archiwalny
Obwieszczenie - informacja ws. AU-01-1.6740.1.677.2018.ERM

BUDOWA 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ ORAZ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO Z SZEŚCIOMA STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W PARTERZE NA DZIAŁCE NR 11/2, 12, 13,18 OBR. 33 KROWODRZA PRZY UL. GAIK W KRAKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I BUDOWA DROGI WEWN NA DZ. NR 12, 13, 18 OBR. 33 KROWODRZA PRZY UL. GAIK W KRAKOWIE

PREZYDENT MIASTA KRAKOWA                                        Kraków, dnia 13.08.2018

 

AU-01.1.6740.1.677.2018.ERM

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamia się strony postępowania, iż w toku prowadzonego postępowania w przedmiocie pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: BUDOWA 6 BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ  ORAZ BUDYNKU JEDNORODZINNEGO Z SZEŚCIOMA STANOWISKAMI POSTOJOWYMI DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH W PARTERZE NA DZIAŁCE NR 11/2, 12, 13,18 OBR. 33 KROWODRZA PRZY UL. GAIK W KRAKOWIE WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I BUDOWA DROGI WEWN NA DZ. NR 12, 13, 18 OBR. 33 KROWODRZA PRZY UL. GAIK W KRAKOWIE

 

tut. organ/Prezydent Miasta Krakowa przesłał do Wojewody Małopolskiego zgodnie z art. 133 KPA odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2018r, Nr 1271/6740.1/2018 znak AU-01.1.6740.1.677.2018.ERM

 

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21.08.2018 r.


 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
MAGDALENA DYBEK
Data wytworzenia:
2018-08-21
Data publikacji:
2018-08-21
Data aktualizacji:
2018-08-21