Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Strumienna

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu: Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie.

 

AU-01-2.6743.6.144.2018.AST

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia:

Budowa przyłącza kablowego SN-15kV oraz sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażem podziemnym w rejonie ul. Strumiennej w Krakowie. dz. nr: 466/11, 22, 486, 21/2, 21/1, 19/2, 18/2, obr. 40-, j. ewid. Podgórze

 

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STER
Data wytworzenia:
2018-08-20
Data publikacji:
2018-08-20
Data aktualizacji:
2018-08-20