Informacja o braku wniesienia sprzeciwu, ul. Zakliki z Mydlnik, dz. nr 245, 242/12, 242/10, 242/13, 239/17, obr. 49 Krowodrza, dz. nr 45, 46/1, obr. 51 Krowodrza

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-1.6743.6.156.2018.APS

Na podstawie art. 30a pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru budowy miejskiej sieci kanalizacji ciśnieniowej (rurociągów tłoczonych) 2xPE Ø280x25,4mm oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej DN600 w rejonie ul. Zakliki z Mydlnik w Krakowie, działki nr 245, 242/12, 242/10, 242/13, 239/17, obr. 49, jedn. ewid. Krowodrza, działki nr 45, 46/1, obr. 51, jedn. ewid. Krowodza.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-08-14
Data publikacji:
2018-08-14
Data aktualizacji:
2018-08-14