Informacja o braku wniesienia sprzeciwu / ul. Tadeusza Stryjeńskiego, Kraków / 332/1, 332/3, 333, obr. 100; jedn. ewid. Podgórze

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu.

AU-01-2.6743.6.116.2018.ALA.ASR

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z Dz. U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia: „Budowy sieci wodociągowej zlokalizowanej na dz. nr 333, 332/3, 332/1, obr. 100, Podgórze, przy ul. Tadeusza Stryjeńskiego w Krakowie.”

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ANNA STOKŁOSA-ROŻEK
Data wytworzenia:
2018-07-20
Data publikacji:
2018-07-20
Data aktualizacji:
2018-07-20