Informacja o braku wniesienia sprzeciwu ul. Czerwone Maki, ul. Karola Bunscha na dz. nr 376/1, 377, 378, 381/7, 384, 385, 386, 391, obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie.

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu

AU-01-5.6743.8.174.2018.JKA

Na podstawie art. 30a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) zawiadamia się, iż Prezydent Miasta Krakowa nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia „Budowa sieci osiedlowej ciepłowniczej wraz z przyłączami cieplnymi zlokalizowanymi na dz. nr 376/1, 377, 378, 381/7, 384, 385, 386, 391, obr. 41, j. ewid. Podgórze przy ul. Karola Bunscha, Czerwone Maki w Krakowie dla zadania „Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z miejscami parkingowymi na terenie, strefą dostaw, pylonem reklamowym, reklamami pow. dachu, infrastrukturą techniczną tj. instalacje wewn.: elektryczna, słaboprądowa, wentylacji i klimatyzacji, ciepłownicza, wody, kanalizacji, instalacje zewn.: woda, sanitarna, opadowa, ze szczelnym zbiornikiem, elektryczna oświetlenia terenu, szlabanów, pylonów reklamowych oraz obsługą komunikacyjną, układ drogowy z miejscami parkingowymi na terenie, chodniki, place przy ul. Karola Bunscha i ul. Czerwone Maki na dz. nr 386, 391, obr. 41, j. ewid. Podgórze w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
ŁUKASZ ŚWIT
Data wytworzenia:
2018-07-20
Data publikacji:
2018-07-20
Data aktualizacji:
2018-07-20