Informacja o wniesieniu sprzeciwu / Decyzja nr 21/6743.7/2018 / ul. Kantorowicka / dz. nr 419/47, obr. 3, j. ewid. Nowa Huta

Informacja o wniesieniu sprzeciwu

AU-01-3.6743.7.57.2018.BLE

Na podstawie art.30a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202) zawiadamia się iż, Prezydent Miasta Krakowa w dniu 18.07.2018 r., decyzją Nr 21/6743.7/2018 wniósł sprzeciw wobec zgłoszenia zamiaru „zmiany funkcji rozbudowy istniejącego garażu i nadbudowy nad nim pomieszczeń gospodarczych na budynek mieszkalny z dwoma garażami na dz. nr 419/47, obr. 3, j. ewid. Nowa Huta przy ul. Kantorowickiej w Krakowie”.

 

Osoba odpowiedzialna:
JADWIGA WARAT-HAPOŃSKA - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
BEATA LEŚNIAK
Data wytworzenia:
2018-07-19
Data publikacji:
2018-07-19
Data aktualizacji:
2018-07-19