Centrum Obsługi Informatycznej
Symbol: IT
Adres siedziby: Basztowa 20, 31-156 Kraków
Telefon: 12-616-1245
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
P.O. Dyrektora Wydziału: Grzegorz Żych
Zastępca Dyrektora Wydziału: Katarzyna Krasoń
Telefon:12-616-1245
Faks:12-616-1571
Zastępca Dyrektora Wydziału: Łukasz Łakomski
Telefon:12-616-1245

Zakres działania:

Do zakresu działania Centrum Obsługi Informatycznej należą sprawy obsługi informatycznej Magistratu, elektronicznej obsługi mieszkańców z uwzględnieniem powszechnie dostępnych rozwiązań internetowych oraz koordynacja działań związanych z objęciem wspólnymi rozwiązaniami informatycznymi Magistratu i miejskich jednostek organizacyjnych.


Szczegółowy zakres działania Centrum Obsługi Informatycznej określa Zarządzanie nr 1244/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1.06.2020 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz zakresu działania Centrum Obsługi Informatycznej.Struktura wydziału:
Referat Ds. Zarządzania Usługami It - IT-01-1
Referat Architekta Systemu - IT-01-2
Referat Ds. Zarządzania Projektami It - IT-01-3
Stanowiska Ds. Standardów - IT-02-1
Referat Ds. Cyberbezpieczeństwa Systemu Informatycznego - IT-02-2
Referat Ds. Zarządzania Awarią i Zgłoszeniami - IT-02-3
Referat Ds. Finansów i Kontrolingu - IT-03-1
Referat Ds. Zakupów i Zamówień Publicznych - IT-03-2
Stanowiska Ds. Organizacyjno - Prawnych - IT-03-3
Referat Ds. Zarządzania Infrastrukturą Teleinformatyczną - IT-04-1
Referat Ds. Wsparcia Użytkowników - IT-04-2
Referat Ds. Zarządzania Aplikacjami - IT-04-3
Stanowiska Ds. Rozwiązań Własnych - IT-04-4
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Transformacji Cyfrowej - TC


Wstecz