Wydział Obsługi Urzędu

Referat Transportu
Symbol: OU-07
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1592
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Bogusław Niemiec

Zakres działania:
1. Zapewnienie transportu oraz przewozu osób i dokumentacji.
2. Przyjmowanie i realizacja zleceń na usługi transportowe.
3. Opracowywanie zasad i procedur w zakresie wykorzystania środków transportu.
4. Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji umów, zleceń i zamówień na usługi oraz zakupy w obszarze transportu.
5. Wykonywanie zadań w zakresie wyborów i referendów według odrębnych uregulowań.
6. Bieżący nadzór nad stanem technicznym taboru samochodowego Urzędu oraz organizacja napraw i remontów.
7. Sporządzanie miesięcznych sprawozdań w zakresie eksploatacji pojazdów oraz bieżące rozliczanie przebiegów i zużycia paliwa.
8. Prowadzenie Księgi Inwentarzowej Referatu.
9. Prowadzenie szkoleń stanowiskowych kierowców.
10. Nadzór nad pomieszczeniami garażowania pojazdów Urzędu.
11. Planowanie, rozliczanie i monitorowanie wydatków budżetowych w zakresie transportu.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-13 13:15:16
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-10 13:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-09 09:10:49
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-07-06 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja