Wydział Obsługi Urzędu

Stanowiska Ds. Ubezpieczeń
Symbol: OU-04
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Główny Specjalista: Marek Mika
Telefon:12-616-1798
Faks: 12-616-1762

Zakres działania:
1. Przygotowanie planu zamówień dla zadań realizowanych przez Wydział.
2. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniem mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych a w szczególności:

1) przygotowywanie dokumentacji w celu udzielania zamówienia publicznego w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej dla potrzeb Urzędu Miasta Krakowa oraz Miejskich Jednostek Organizacyjnych oraz uczestniczenie w pracach komisji przetargowej;
2) realizacja umów ubezpieczeniowych dotyczących majątku i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta Krakowa;
3) przygotowywanie i monitorowanie działań związanych z ubezpieczeniem majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kraków;
4) przygotowywanie i wdrażanie nowych rozwiązań w zakresie polityki ubezpieczeń;
5) opracowywanie sprawozdań dotyczących ubezpieczeń.


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-06-16 09:41:53
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-06-04 10:57:14
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-07 10:58:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-04 11:35:55
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-05-01 07:00:22
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-15 07:00:22
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-08 10:15:23
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-03 08:13:28
EWA SARBIEWSKA
 Edycja
2020-04-02 07:00:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-04-01 07:00:42
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja