Wydział Planowania Przestrzennego

Stanowiska Ds. Budżetu
Symbol: BP-07
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Główny Specjalista: Barbara Hoszowska
Telefon:12-616-8595
Podinspektor: Ewa Karpik
Telefon:12-616-8510

Zakres działania:
1) opracowywanie projektu budżetu, wniosków do budżetu Miasta Krakowa w układzie zadań budżetowych, sporządzanie sprawozdań oraz nadzór nad realizacją budżetu Wydziału;
2) przygotowanie dokumentacji oraz projektów umów dotyczących zlecania wykonania zadań innym podmiotom w trybie ustawy - Prawo zamówień publicznych;
3) przygotowywanie materiałów przetargowych oraz udział w komisjach przetargowych;
4) obsługa systemów informatycznych związanych z realizacją budżetu;
5) obsługa zawierania umów oraz ich realizacji;
6) prowadzenie ewidencji rachunków, faktur i umów;
7) sporządzanie planu zamówień publicznych.


Wstecz