Wydział Planowania Przestrzennego

Pracownia Kartografii i Systemów Informacji Przestrzennej
Symbol: BP-04
Adres siedziby: Mogilska 41, 31-545 Kraków
Telefon: 12-616-8570
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Pracowni: Ireneusz Jędrychowski

Zakres działania:
1) obsługa systemu informacji przestrzennej - przygotowanie, aktualizacja i udostępnianie danych z zakresu planowania przestrzennego;
2) projektowanie i wykonywanie baz danych oraz projektów GIS, sporządzanie cyfrowych opracowań w zakresie analiz i monitoringu realizacji polityki przestrzennej oraz wizualizacja komputerowa sporządzonych opracowań;
3) prowadzenie rejestru cyfrowego materiałów planistycznych;
4) wykonywanie wszelkich opracowań graficznych do prac planistycznych, obsługa graficzna planów miejscowych, studium oraz innych opracowań Wydziału;
5) przygotowywanie materiałów przetargowych, udział w komisjach przetargowych i udział w odbiorze dokumentów wykonanych przez wykonawców zewnętrznych;
6) opracowywanie, publikowanie i aktualizacja informacji z zakresu właściwości Wydziału w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
7) przeprowadzanie stałej i systematycznej kontroli aktualizacji danych wprowadzanych do Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa;
8) prowadzenie Internetowego Dziennika Zapytań;
9) współpraca w zakresie realizacji serwisu Miejskiej Platformy Internetowej "Magiczny Kraków";
10) prowadzenie monitoringu prac planistycznych.


Wstecz