Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Kultury
Symbol: PK
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 11, 31-004 Kraków
Zastępca Dyrektora Wydziału - Pełnomocnik Pmk: Robert Piaskowski
Telefon:12-616-1922

Zakres działania:

Zakres działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury określa zarządzenie Nr 788/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 10.04.2019r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.


 Wstecz