Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Kultury
Symbol: PK
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Zastępca Dyrektora Wydziału - Pełnomocnik Pmk: Robert Piaskowski
Telefon:12-616-5593

Zakres działania:

Zakres działania Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury określa zarządzenie Nr 788/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z 10.04.2019r. w sprawie szczegółowego zakresu działania, uprawnień i obowiązków Pełnomocnika Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.


 Wstecz