Biuro Ds. Podatku Vat

Stanowisko Ds. Interpretacji i Stosowania Przepisów o Podatku Vat
Symbol: BV-03
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Interpretacji i Stosowania Przepisów o Podatku VAT (BV-03) należy:
1) Udzielanie Jednostkom Organizacyjnym GMK wyjaśnień i rekomendacji w zakresie stosowania ustawy oraz przepisów wykonawczych, obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług;
2) Kooperacja z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania podatku VAT;
3) Przygotowywanie do Ministra Finansów wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
4) Występowanie do Głównego Urzędu Statystycznego celem ustalenia właściwego grupowania wyrobu lub usługi wg PKWiU;
5) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura;
6) Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonywanych przez Biuro zadań;
7) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
8) Uczestnictwo w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe wobec GMK lub jej Jednostek;
9) Analizowanie interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśnień i decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz orzeczeń sądowych w sprawie podatku VAT;
10) Współpraca z kancelarią podatkową w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do tej ustawy;
11) Bieżące śledzenie oraz zapoznawanie się ze zmianami przepisów prawa w zakresie podatku VAT
12) Bieżące śledzenie oraz zapoznawanie się z orzeczeniami sądów administracyjnych w zakresie podatku VAT;
13) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń dla Jednostek Organizacyjnych GMK w zakresie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług.WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-04-03 08:15:07
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-03-25 11:52:24
BEATA PYCH-WALA
 Edycja
2020-03-11 10:23:25
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Edycja
2020-02-26 09:15:06
AGATA DYDYŃSKA
 Edycja
2020-02-13 08:20:06
AGATA DYDYŃSKA
 Edycja
2020-02-10 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-07 12:45:01
AGATA DYDYŃSKA
 Edycja
2020-02-06 13:45:00
AGATA DYDYŃSKA
 Edycja
2020-01-08 16:15:03
AGATA DYDYŃSKA
 Edycja
2020-01-02 08:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja