Biuro Ds. Podatku Vat

Stanowisko Ds. Interpretacji i Stosowania Przepisów o Podatku Vat
Symbol: BV-03
Adres siedziby: Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków

Zakres działania:

Do zakresu działania Stanowiska ds. Interpretacji i Stosowania Przepisów o Podatku VAT (BV-03) należy:
1) Udzielanie Jednostkom Organizacyjnym GMK wyjaśnień i rekomendacji w zakresie stosowania ustawy oraz przepisów wykonawczych, obowiązujących w zakresie podatku od towarów i usług;
2) Kooperacja z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie rozliczania podatku VAT;
3) Przygotowywanie do Ministra Finansów wniosków o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych;
4) Występowanie do Głównego Urzędu Statystycznego celem ustalenia właściwego grupowania wyrobu lub usługi wg PKWiU;
5) Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i poleceń służbowych Dyrektora Biura;
6) Opracowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie wykonywanych przez Biuro zadań;
7) Opracowywanie projektów odpowiedzi na interpelacje radnych, wnioski Komisji RMK, interwencje poselskie i senatorskie oraz wnioski o udostępnienie informacji publicznej;
8) Uczestnictwo w postępowaniach podatkowych prowadzonych przez organy podatkowe wobec GMK lub jej Jednostek;
9) Analizowanie interpretacji indywidualnych Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, wyjaśnień i decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz orzeczeń sądowych w sprawie podatku VAT;
10) Współpraca z kancelarią podatkową w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług a także przepisów wykonawczych do tej ustawy;
11) Bieżące śledzenie oraz zapoznawanie się ze zmianami przepisów prawa w zakresie podatku VAT
12) Bieżące śledzenie oraz zapoznawanie się z orzeczeniami sądów administracyjnych w zakresie podatku VAT;
13) Prowadzenie szkoleń wewnętrznych oraz szkoleń dla Jednostek Organizacyjnych GMK w zakresie regulacji dotyczących podatku od towarów i usług.Wstecz


 

Podmiot publikujący:
BIURO DS. PODATKU VAT
Osoba odpowiedzialna:
BEATA OMACHEL, DYREKTOR BIURA
Osoba publikująca:
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
Data wytworzenia:
2018-12-28
Data publikacji:
2018-12-28
Data aktualizacji:
2020-04-03