Wydział Ds. Przedsiębiorczości i Innowacji

Samodzielne Stanowisko Ds. Współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim
Symbol: PI-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Inspektor: Kinga Wrona
Telefon:12-616-6096

Zakres działania:
Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. współpracy z Krakowskim Ośrodkiem Naukowo-Akademickim (PI-05) należy:
1) Współdziałanie i współpraca w trójkącie nauka - biznes ? samorząd na rzecz rozwoju Krakowskiego Ośrodka Naukowo-Akademickiego (KONA);
2) Koordynacja Porozumienia z wyższymi uczelniami, w szczególności w zakresie wspólnego przekazu promocyjnego o potencjale rozwojowym Krakowa;
3) Współpraca z biurami karier oraz biurami promocji uczelni;
4) Monitorowanie i promowanie wspólnych projektów badawczo-rozwojowych:
a) Nauka-samorząd, w szczególności poprzez badania i dydaktykę;
b) Nauka-biznes, w szczególności poprzez badania i dydaktykę;
5) Koordynacja i realizacja programu ?Krakowskie Konferencje Naukowe?;
6) Wsparcie i popularyzacja inicjatyw naukowo-akademickich;
7) Współpraca z instytucjami KONA, a w szczególności z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, PAU, PAN, inicjatywami klastrowymi.


Wstecz