Wydział Komunikacji Społecznej

Referat Kampanii Informacyjno-Promocyjnych Miasta
Symbol: KS-05
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-6060
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Katarzyna Orobeć-Banaś

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Kampanii Informacyjno-Promocyjnych Miasta (KS-05) należą sprawy:
1) Promowanie marki Miasta poprzez kreowanie realizowanie innowacyjnych projektów w
dziedzinie promocji.
2) Wspieranie działań odpowiednich komórek organizacyjnych UMK oraz miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie kampanii informacyjnych skierowanych do mieszkańców w sytuacjach kryzysowych, w ścisłej współpracy z Biurem Prasowym oraz Referatem Mediów Miejskich.
3) Planowanie i realizowanie lokalnych, regionalnych, krajowych oraz zagranicznych kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta, w tym m. in:
a) opracowywanie briefów kreatywnych i media planów,
b) współpraca z agencjami reklamowymi w zakresie tworzenia koncepcji kreatywnych,
c) współpraca z domami mediowymi w zakresie zakupu mediów,
d) planowanie obecności kampanii w mediach miejskich oraz rezerwacja miejskich nośników reklamowych.
4) Współpraca z mediami w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych Miasta.
5) Współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa i miejskimi jednostkami organizacyjnymi w zakresie realizacji kampanii promocyjnych i informacyjnych Miasta oraz działań Public relations.
6) Koordynowanie planów wydawniczych Wydziału.
7) Prowadzenie działań promocyjnych w Internecie, w tym:
a) realizowanie kampanii promocyjnych w Internecie i mediach społecznościowych,
b) współpraca z liderami opinii i blogerami przy realizacji kampanii w mediach społecznościowych,
c) aktywne pozyskiwanie publikacji w mediach elektronicznych ? udostępnianie i zamieszczanie materiałów promocyjnych, informacji i zdjęć promujących Kraków na forach, blogach i stronach internetowych mediów zagranicznych i polskich.
8) Organizacja i udział w pracach zespołów zadaniowych i roboczych dotyczących działań promocyjnych Miasta.
9) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, Dyrektora Wydziału oraz Zastępcę Dyrektora ds. Promocji.


Wstecz