Wydział Komunikacji Społecznej

Referat Mediów Miejskich
Symbol: KS-03
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1791
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Margerita Krasnowolska

Zakres działania:
Do zakresu działania Referatu Mediów Miejskich (KS-03) należą sprawy:
1) Zarządzanie Miejską Platformą Internetową (MPI) ?Magiczny Kraków?.
2) Produkcja, redakcja i aktualizacja portalu www.krakow.pl, będącego narzędziem promocji i informacji o mieście.
3) Informowanie o przedsięwzięciach i zagadnieniach związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.
4) Realizacja polityki informacyjnej Prezydenta i Zastępców Prezydenta zintegrowanej z polityką informacyjną Magistratu.
5) Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa oraz miejskimi jednostkami organizacyjnymi(wyznaczonymi koordynatorami) w zakresie przepływu i wykorzystania informacji medialnej.
6) W strukturze Referatu funkcjonuje Stanowisko ds. Kontaktu z Mieszkańcami, którego zadaniem jest w szczególności:
a) przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych w zakresie działania UMK, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich,
b) przekazywanie zgłoszeń interwencyjnych odpowiednim wydziałom, jednostkom i spółkom,
c) pozyskiwanie informacji zwrotnej nt. podjętych działań,
d) prowadzenie okresowej sprawozdawczości na potrzeby Prezydenta oraz zastępców Prezydenta.
7) Informowanie o wydarzeniach i przedsięwzięciach objętych Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, we współpracy z Kancelarią Prezydenta.
8) Współpraca z przedstawicielami instytucji zewnętrznych w zakresie pozyskania i wykorzystania materiałów do publikacji i aktualizacji informacji.
9) Przygotowanie materiałów, redakcja i zarządzanie programem telewizji internetowej.
10) Udział w projektowaniu i realizacja kampanii informacyjnych, w zakresie uwzględniającym rolę mediów miejskich.
11) Bieżąca administracja oraz poszerzanie obecności Krakowa na portalach społecznościowych.
12) Realizacja działań i promocja wydarzeń w ramach patronatu medialnego Miejskiej Platformy Internetowej (MPI) ?Magiczny Kraków? na stronach portalu www.krakow.pl.
13) Merytoryczne planowanie numeru, redagowanie i wydawanie Dwutygodnika Miejskiego ?KRAKÓW.PL? zgodnie z przyjętymi terminami i zawartymi umowami.
14) Współpraca z Krakowskim Biurem Festiwalowym w zakresie prezentacji turystycznej Miasta na www.krakow.travel.
15) Prowadzenie działalności informacyjnej w sytuacji kryzysowej.
16) Monitorowanie informacji publikowanych na portalach komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Krakowa, miejskich jednostek organizacyjnych i spółek komunalnych.
17) Obsługa struktur bazodanowych MPI będących w kompetencjach Wydziału.
18) Przygotowanie i dystrybucja materiałów i danych na potrzeby udostępnienia informacji publicznej.
19) Współpraca z administratorem serwisu MPI ?Magiczny Kraków?.
20) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Prezydenta, Dyrektora Wydziału oraz Zastępcę Dyrektora ds. Mediów Miejskich.
Uwagi:

Interwencje i problemy krakowianie mogą zgłaszać przez telefon, a także mailowo oraz tradycyjnie pocztą:

1. telefonicznie: 12 616 80 00 w godzinach 8.00 do 16.00
2. mailowo: interwencje@um.krakow.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.krakow.pl
3. pisemnie: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Komunikacji Społecznej, pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, z dopiskiem INTERWENCJEWstecz