Krakowskie Centrum Świadczeń

Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych
Symbol: SO-04
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5101, 12-616-5096
Faks: 12-616-5071
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Kierownik Referatu: Barbara Talik

Zakres działania:
1) weryfikacja pod względem merytorycznym wniosków o przyznanie świadczeń opiekuńczych, zasiłku dla opiekuna i dodatku opiekuńczego,
2) współpraca z instytucjami publicznymi w zakresie wymiany informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń o których mowa w pkt. 1 zwanych dalej świadczeniami,
3) prowadzenie postępowań w zakresie ustalania prawa do świadczeń opiekuńczych,
4) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych w pkt. 1,
5) przekazywanie kopii decyzji do Referatu ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń,
6) wystawianie zaświadczeń na wniosek stron i instytucji,
7) opracowywanie projektów odpowiedzi na odwołania od decyzji administracyjnych w sprawie przyznawania świadczeń opiekuńczych oraz nienależnie pobranych świadczeń opiekuńczych do organu wyższej instancji,
8) bieżąca analiza orzeczeń wydanych w trybie odwoławczym przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze uchylających bądź zmieniających decyzje w sprawach o których mowa w niniejszym paragrafie.
Uwagi:

Przyjmuje interesantów:
ul.Stachowicza 18: pn. - pt.  od  7.40 do 15.30

Tel. w godz. 7.40 do 15.30 :

12 616 5002 - nazwiska na literę K
12 616 5048 - nazwiska na litery A,B,C,Ć,I,Ż
12 616 5047 - nazwiska na litery D,E,F,G,H,U,Ś
12 616 5115 - nazwiska na litery M,N,T,Z
12 616 5049 - nazwiska na litery S
12 616 5292 - nazwiska na litery J,R,W,V
12 616 5077 - nazwiska na litery L,Ł,O,P

Dostęp do dokumentacji  w godzinach:
pn. - pt.  od  7.40 do 15.30Wstecz