Krakowskie Centrum Świadczeń
Symbol: SO
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5001, 12-616-5023
Faks: 12-616-5037
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Jan Żądło
Zastępca Dyrektora Wydziału: Tadeusz Czarny
Telefon:12-616-5023
Faks:12-616-5037

Zakres działania:

Do zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń należą sprawy realizacji świadczeń o charakterze socjalnym. Wydział ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarządzenie nr 749/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń 


Uwagi:

Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000 > świadczenia wychowawcze
 
  Obsługa osób niesłyszących: 


1. Magdalena Bubień, Główny Specjalista, Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-06), pok. nr 404;
2. Paweł Stachowicz, Główny Specjalista, Referat ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02), pok. nr 213


 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu sięStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Finansowy - SO-01
Referat Ds. Obsługi Mieszkańców - SO-02
Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych - SO-03
Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych - SO-04
Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - SO-05
Referat Ds. Nienależnych Świadczeń - SO-06
Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń - SO-07
Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych - SO-08
Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych - SO-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Krakowskie Centrum Świadczeń (22)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-03-25 13:15:05
KINGA JANKOWIAK
 Edycja
2020-03-02 07:00:25
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-28 14:15:08
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-02-28 09:15:44
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-02-27 08:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-25 10:15:13
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-02-24 10:31:05
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-02-14 14:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-02-07 08:59:32
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2020-02-05 13:00:05
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-02-04 08:36:04
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-01-23 11:46:03
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2020-01-10 15:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-07 07:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-01-02 06:56:06
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-12-02 07:00:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-11-27 08:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-23 09:15:14
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-10-21 09:06:17
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-10-16 09:38:39
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-10-02 16:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-04 11:15:07
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-09-02 10:21:21
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-08-26 08:27:25
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-08-19 11:15:05
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-08-07 10:15:04
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-08-05 13:30:06
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-08-01 14:45:06
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-08-01 09:15:05
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-07-18 13:15:04
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-07-18 08:36:45
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-07-04 15:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-07-04 08:15:05
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-06-03 12:05:25
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-06-03 07:00:39
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-30 12:24:16
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-05-30 08:20:36
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-05-22 11:51:44
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-05-21 15:15:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-13 10:15:12
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-10 15:00:08
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-09 14:15:09
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-04-25 13:15:32
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-04-17 07:00:22
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-04-16 11:29:22
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-04-12 12:17:34
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-04-11 15:07:30
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-04-09 08:09:45
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-04-03 09:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-03-29 11:15:00
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-03-20 09:30:21
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-03-19 08:54:06
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-03-18 08:51:49
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-03-12 15:31:39
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-03-04 08:45:17
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-02-11 09:13:19
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-02-08 10:15:15
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-01-28 13:07:59
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-14 10:15:01
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-11 07:49:38
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-09 14:48:26
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-01-09 07:00:24
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-08 07:51:37
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-01-07 12:15:19
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-07 08:15:18
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-01-04 10:16:01
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-03 12:57:01
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-03 08:37:48
ANNA PIERZCHAŁA
 Edycja
2019-01-02 09:39:02
AGNIESZKA PAŹDZIOREK-TRYBUŁA
 Utworzenie