Krakowskie Centrum Świadczeń
Symbol: SO
Adres siedziby: Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon: 12-616-5023, 12-616-5001
Faks: 12-616-5037
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Jan Żądło

Zakres działania:

Do zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń należą sprawy realizacji świadczeń o charakterze socjalnym. Wydział ściśle współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarządzenie nr 749/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Krakowskiego Centrum Świadczeń 


Uwagi:

Zasiłki i świadczenia - telefony informacyjne:
12 616 5009 > świadczenia rodzinne
12 616 5108 > świadczenia z funduszu alimentacyjnego
12 616 5000 > świadczenia wychowawcze
 
  Obsługa osób niesłyszących: 


1. Magdalena Bubień, Główny Specjalista, Referat Ds. Nienależnych Świadczeń (SO-06), pok. nr 404;
2. Paweł Stachowicz, Główny Specjalista, Referat ds. Obsługi Mieszkańców (SO-02), pok. nr 213


 

Zasady obsługi osób mających trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu sięStruktura wydziału:
Referat Organizacyjno-Finansowy - SO-01
Referat Ds. Obsługi Mieszkańców - SO-02
Referat Ds. Zasiłków Rodzinnych - SO-03
Referat Ds. Świadczeń Opiekuńczych - SO-04
Referat Ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego - SO-05
Referat Ds. Nienależnych Świadczeń - SO-06
Referat Ds. Sprawozdawczości i Rozliczeń Świadczeń - SO-07
Referat Ds. Świadczeń Wychowawczych - SO-08
Referat Ds. Dodatków Mieszkaniowych - SO-09


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Krakowskie Centrum Świadczeń (22)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-10-02 16:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-09-04 11:15:07
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-09-02 10:21:21
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-08-26 08:27:25
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-08-19 11:15:05
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-08-07 10:15:04
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-08-05 13:30:06
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-08-01 14:45:06
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja
2019-08-01 09:15:05
MARZENA KAWECKA
 Edycja
2019-07-18 13:15:04
EWA KOCZANOWSKA-SZANDUŁA
 Edycja