Kancelaria Rady Miasta Krakowa
Symbol: BR
Adres siedziby: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon: 12-616-1403
Faks: 12-616-1702
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Kancelarii: Beata Kowalówka
P.O. Zastępcy Dyrektora Kancelarii: Mateusz Drożdż
Telefon:12-616-1581

Zakres działania:

Do zakresu działania Kancelarii Rady Miasta Krakowa należą sprawy obsługi organizacyjnej, kancelaryjno - biurowej Rady Miasta Krakowa, jej Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących i Komisji.


Zarządzenie Nr 3549/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 21.12.2018 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Kancelarii Rady Miasta Krakowa.Struktura kancelarii:
Referat Obsługi Sesji i Komisji RMK - BR-01
Referat Organizacyjny - BR-02
Referat Legislacyjny - BR-03
Referat Informacji oraz Współpracy Zagranicznej - BR-04
Referat Ds. Komunikacji Społecznej - BR-05


Wstecz