Wydział Kontroli Wewnętrznej
Symbol: WK
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-1936
Faks: 12-616-1937
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Monika Augustyniak

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej należą sprawy kontroli organizacyjno-prawnej, finansowej, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz inwentaryzacji.
Zakres działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3516/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.


Uwagi:
 • GODZINY OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA KRAKOWA :

  • od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.40 do 15.30
  • ponadto w sprawie skarg i wniosków Dyrektor Wydziału  Kontroli Wewnętrznej przyjmuje: w poniedziałki w godzinach od 14.00-15.30 oraz we wtorki w godzinach od 10.00 do 12.00, natomiast pracownicy Referatu Skarg i Wniosków przyjmują od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Krakowa.

 

 •     Obsługa osób niesłyszących:  
  1. Marcin Mianowski, Kierownik Referatu Skarg i Wniosków (WK-01), pok.nr 3.
  2. Krystian Frączek,  Główny Specjalista, Referat Skarg i Wniosków (WK-01), pok.nr 1.
  3. Iwona Pawelska,  Główny Specjalista , Referat Skarg i Wniosków (WK-01), pok.nr 5

   Struktura wydziału:
Referat Skarg i Wniosków - WK-01
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej - WK-02
Stanowisko Ds. Organizacyjnych - WK-03
Referat Kontroli Finansowej - WK-04
Referat Inwentaryzacji - WK-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej (2)


Wstecz