Wydział Kontroli Wewnętrznej
Symbol: WK
Adres siedziby: Sarego 4, 31-047 Kraków
Telefon: 12-616-1936
Faks: 12-616-1937
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału -: Monika Augustyniak

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej należą sprawy kontroli organizacyjno-prawnej, finansowej, rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz inwentaryzacji.
Zakres działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej został określony zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Nr 3516/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Kontroli Wewnętrznej.


Uwagi:
          Obsługa osób niesłyszących:  
    1. Marcin Mianowski, Kierownik Referatu Skarg i Wniosków (WK-01), pok.nr 3.
    2. Krystian Frączek, Główny Specjalista, Referat Skarg i Wniosków (WK-01), pok.nr 1.
    3. Iwona Pawelska,  Główny Specjalista , Referat Skarg i Wniosków (WK-01), pok.nr 5.

     Struktura wydziału:
Referat Skarg i Wniosków - WK-01
Referat Kontroli Organizacyjno-Prawnej - WK-02
Stanowisko Ds. Organizacyjnych - WK-03
Referat Kontroli Finansowej - WK-04
Referat Inwentaryzacji - WK-05


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Kontroli Wewnętrznej (2)


Wstecz