Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia
Symbol: SZ
Adres siedziby: Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków
Telefon: 12-616-5119
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Elżbieta Kois-Żurek
Zastępca Dyrektora Wydziału: Przemysław Cichy
Telefon:12-616-9498
Faks:12-616-9486
Zastępca Dyrektora Wydziału: Mateusz Płoskonka
Telefon:12-616-7800
Faks:12-616-7813

Zakres działania:

Do zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia należą sprawy szeroko pojętych inicjatyw społecznych w Krakowie oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Wydział współpracuje z organizacjami pozarządowymi, nadzoruje funkcjonowanie fundacji i stowarzyszeń, zajmuje się problematyką młodzieży i seniorów, jak również zajmuje się koordynacją spraw związanych z krakowskim budżetem obywatelskim i udzielaniem nieodpłatnej pomocy prawnej. Wydział sprawuje nadzór nad szpitalami miejskimi, Miejskim Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie i żłobkami miejskimi. Wydział ściśle współpracuje z Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień w zakresie pozyskiwania niezbędnych danych i informacji celem przygotowywania odpowiednich opinii, stanowisk czy projektów.


Zarządzenie Nr 1707/2019 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 11.07.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.


Uwagi:

     Obsługa osób niesłyszących: 

w lokalizacji ul. Dekerta 24:

Katarzyna Biela, Starszy Inspektor, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (SZ-13-1), pok. 4
Anna Motyka, Główny Specjalista, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (SZ-13-1), pok. 10
Ryszard Osiński, Kierownik referatu ds. Żłobków (SZ-09), pok. 15 B/p.3 Struktura wydziału:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Osób Niepełnosprawnych - PN
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Polityki Senioralnej - PPS
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa Ds. Rodziny - PS
Referat Organizacyjno-Budżetowy - SZ-01
Referat Ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami - SZ-02
Referat Ds. Seniorów - SZ-03
Referat Ds. Kształtowania i Promocji Polityki Społecznej i Zdrowia - SZ-04
Referat Ds. Współpracy z Ngo - SZ-05
Referat Ds. Partycypacji i Dialogu - SZ-06
Referat Ds. Wielokulturowości i Projektów Społecznych - SZ-07
Referat Ds. Młodzieży - SZ-08
Referat Ds. Żłobków - SZ-09
Referat Ds. Zdrowia - SZ-10
Referat Ds. Rodziny - SZ-11
Referat Ds. Nadzoru i Monitoringu - SZ-12
Przewodniczący Miejskiego Zespołu Ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie - SZ-13
      Miejski Zespół Ds. Orzekania o Niepełnosprawności - SZ-13-1


Jak załatwić sprawę w Urzędzie -
Lista procedur realizowanych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia (11)


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2020-07-14 10:14:48
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2020-07-08 13:32:59
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2020-07-07 08:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-06 14:15:13
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-07-03 13:15:05
ALEKSANDRA MIŚTAL
 Edycja
2020-06-29 16:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-06-01 07:02:20
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-28 14:15:17
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2020-05-12 16:09:08
RAFAŁ WARDĘGA
 Edycja
2020-05-05 15:15:06
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja