Wydział Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji
Symbol: SI
Adres siedziby: Św. Krzyża 1, 31-028 Kraków
Telefon: 12-616-1957
Kontakt:www.bip.krakow.pl/idz
Dyrektor Wydziału: Janusz Moskwa
Zastępca Dyrektora Wydziału: Marek Czajka
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon:12-616-1171
Faks:12-616-1377
Zastępca Dyrektora Wydziału: Piotr Wierzchosławski
Adres: Plac Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków
Telefon:12-616-1114

Zakres działania:
Do zakresu działania Wydziału Strategii Planowania i Monitorowania Inwestycji należą sprawy planowania i monitorowania inwestycji strategicznych i programowych w ujęciu wieloletnim i rocznym oraz analiz, w szczególności dotyczących opracowania Banku Informacji o Mieście i Raportu o Stanie Gminy.
Zarządzenie PMK Nr 2606/2019 z dnia 11.10.2019 r. w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Strategii, Planowania i Monitorowania Inwestycji 

Struktura wydziału:
Referat Organizacyjny - SI-01
Referat Funduszy Europejskich - SI-02
Referat Planowania i Monitorowania Inwestycji Strategicznych i Programowych - SI-03
Stanowiska Ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - SI-04
Oddział Planowania Strategicznego i Analiz - SI-05


WsteczDziennik zmian dokumentu:


2019-11-15 12:15:04
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-11-04 08:45:06
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-10-15 12:22:54
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-08-07 10:15:12
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2019-07-05 08:15:05
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-06-21 09:15:08
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-06-04 08:57:43
JOANNA OSIKOWSKA
 Edycja
2019-06-03 07:01:31
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja
2019-05-30 08:15:44
DOROTA KASPROWICZ
 Edycja
2019-05-22 09:15:26
ADMINISTRATOR TECHNICZNY
 Edycja